Privacy Statement

Privacy Statement Van Tilburg-Bastianen B.V. (TB)

Arrow down Lees verder

Privacy Statement Van Tilburg-Bastianen B.V. (TB)

Laatste wijziging 23 mei 2018

In dit privacy statement beschrijft Van Tilburg-Bastianen B.V. (hierna te noemen “wij”) hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat. Wij zijn verbonden aan Van Tilburg-Bastianen Groep B.V. ( TB).

Van Tilburg-Bastianen B.V. heeft de volgende specifieke privacy statements:

Van Tilburg-Bastianen B.V, met het hoofdkantoor gevestigd aan Heilaar - Noordweg 1 4814 RR Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.tb.nl
Heilaar - Noordweg 1
4814 RR Breda
+31 76 8 000 000
M. de Gans is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van ‘Van Tilburg-Bastianen BV ‘
De FG is te bereiken via privacy@tb.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Van Tilburg-Bastianen B.V. (hierna: “wij”), verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, een overeenkomst aangaat en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens

 • Contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen)
 • Financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen).
 • Kenteken voertuig (wanneer van toepassing)
 • Klanttevredenheidsgegevens
 • IP Adressen

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@tb.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Kredietwaardigheidscheck: Er zijn situaties waarbij een financiering van een product dat wij leveren opgesteld wordt. Om dit mogelijk te maken en jouw en onszelf te beschermen tegen misbruik, toetsen wij jouw kredietwaardigheid.

Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder je adresgegevens) uit te wisselen met registratie instanties (BKR, KvK) en te analyseren.

 

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens over je omdat jouw gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst, maar ook wanneer je gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses en voorkeuren.

Een wat specifiekere lijst;

 • Het afhandelen van je betaling en/of orders
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Klantenservice, garantieservice, klachten en/of verzoeken
 • Uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten.